РАЗЛОЗИ

Банат није само географски појам, на који је тренутно доведен, већ своје постојање темељи на стотинама година израженим социоекономским особеностима, дефинисаним световним и духовним институцијама, јединственој мултиетничкој култури и традицији.

Полазећи од потреба грађана Баната да свој интерес за просперитетом изразе кроз заједнички суживот у Војводини а будући да је историјска пракса показала да је Банат протеклих 70 година доживљавао прогресивну маргинализацију, Банатски форум, заштите ради целокупног социоекономског бића Баната доноси следећа:

НАЧЕЛА БАНАТСКОГ РЕГИОНАЛИЗМА

  • Банат мора остати јединствен, вишенационалан и недељив.
  • Банаћани јесу за Војводину са што вишим интеграцијама, али под исловом да у таквој Војводини Банат буде Регија која ће заједно са осталим регијама, кроз Скупштину Војводине, састављену од три Већа одлучивати о сопственој судбини.
  • Овакво решење за Војводину и регионални статус Баната, омогућавају брже укључење у Средњеевропску регију ДУНАВ – ТИСА – КЕРЕШ – МОРИШ, односно ЕУРО ТРИО (Међудржавна регија Мађарско - Румунско – Југословенска) и остале институције без којих нико у делу Европе не може рачунати на бољу будућност.
  • Банат има свој ГРБ, ЗАСТАВУ, и СВЕЧАНУ ПЕСМУ БАНАТСКУ.
  • Основни елементи ове симболике морају бити заступљени код израде Грба, Заставе и Химне Војводине.
  • Да се Банату врати његов југозападни део узурпиран од стране Србије тј. града Београда.
  • Да се Банат прогласи еколошком регијом од стране Румуније, Мађарске, Југославије и Европске уније, односно одговарајућих институција Уједињених нација.
  • Да се Банат у потпуности демилитаризује.
  • Да локална самоуправа у Банту буде у потпуности децентрализована по принципу : АУТОНОМИЈА ДО КРАЈЊИХ КОРИСНИКА наглашено поштујући појединца ако носиоца аутономије, а градови и општине (свако село преко 3000 становника) да буду директно заступљену у Скупштини Баната.

РЕЗИМЕ

Банатски форум своје деловање у потпуности подређује, што бржем и темељнијем остваривању горе наведених циљева.

Банатски форум подржава све оне политичке и невладине организације у Војводини и ван ње, а од значаја за политичко и уставно уређење државне заједнице, који Војводину виде као субјект са судрком, законодавном и извршном влашћу.

Горе наведени принципијелни ставово Банатског форума одржавају вољу грађана Баната те стога морају бити прихваћени као предуслов за трајно, просперитетно унутрашње уређење Војводине, које поред опште прихваћених демократских норми, као што су националне, верске и опште људске слободе и права обухвата следеће одреднице:

Регионално уређење Војводине.

Регионалне ИНСТИТУЦИЈЕ Баната, Срема, Бачке и Слободног града Новог Сада.

Тродому Скупштину Војводине, који чине три већа:

ВЕЋЕ ГРАЂАНА

ВЕЋЕ НАЦИЈА (НАРОДА, ЕТНИЧКО ВЕЋЕ) – Са једнаким бројем представника свих нација које по бројности имају право на то. (Најмање 1% од укупног броја становника Војводине, слободно национално опредељених кроз попис који треба да буде спроведен под надзором специјалног одбора Скупштине Војводине, ОЕБСа и сл.)

ВЕЋЕ РЕГИЈА (РЕГИОНАЛНО ВЕЋЕ) – Представници регионалних скупштина Баната, Срема, Бачке и Слободног града Новог Сада. Све одлуке овог Већа се доносе консензусом.

Право Регионалних скупштина и Скупштине Слободног града Новог Сада да слободно, у оквиру овлашћења ступају у економско-културне аранжмане са регијама из суседних држава оу Уставу и законима пренетим компетенцијама.

НЕКА БОГ БЛАГОСЛОВИ СВЕТУ

ЗЕМЉУ БАНАТСКУ

КОЈА НАС ЈЕ РОДИЛА ТАКВЕ

КАКВИ ЈЕСМО